Paneldebatt och poesi på seminarium med fokus på anhöriga

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Lina Palmqvist och Margareta Carlén

Anhörigas livssituation och roll i välfärden var temat för ett seminarium och panelsamtal som arrangerades av FoU Sjuhärad Välfärd på Högskolan i Borås den 24 november.

Lina Palmqvist presenterade sin forskning och rapporten Anhörigas vardag och möte med anhörigstöd som hon skrivit tillsammans med Margareta Carlén.

Paneldebatt med Lina Palmqvist,  Leine Persson Johansson, Margret Johansson, Ingalill Persson och Agneta Gustafsson

Efteråt blev det spännande samtal med publiken och med Margret Johansson och Ingalill Persson från Marks anhörigförening, Leine Persson Johansson från Kraftens hus Sjuhärad samt Agneta Gustafsson från Anhörigkonsulenterna i Borås.

Seminariet avslutades med att poeten Jimmy Alm framförde sin dikt Till de Anhöriga, specialkomponerad för seminariet.

Representanter från anhörigstöd och poeten Jimmy Alm

På bilden från vänster till höger: Agneta Gustafsson, Ingalill Persson, Margret Johansson, Jimmy Alm, Margareta Carlén, Lina Palmqvist och Leine Persson Johansson.