Samarbete som bygger på gemensam vision om internationalisering

Rachma Wikandari kom till högskolan som utbytesstudent 2010 för att studera ett år på masternivå genom dåvarande Erasmus Mundus-programmet. Därefter fortsatte hon som doktorand inom området Resursåtervinning fram till 2014, då hon disputerade vid Högskolan i Borås. Nyligen fick hon en prestigefylld utmärkelse för sin forskning och som ung forskare.

Vad jobbar du med i dag?

– Jag är universitetslektor och forskare inom bioteknik med fokus på livsmedelsproduktion genom att omvandla matavfall till nya mat- och andra produkter vid Institutionen för livsmedels- och jordbruksteknik på Universitas Gadjah Mada.  

Högskolan och Universitas Gadjah Mada har samarbetat i många år, på vilket vis?

– Vi har samverkat inom forskningen och genom student- och personalutbyten. Vi har samma vision om internationalisering. I början av vårt samarbete handlade det om att ta fram en process för att producera biogas av fruktavfall från fruktmarknader och i dag handlar det om att omvandla matavfall till nya livsmedel och andra produkter med hjälp av svamp.

– Vi hjälps åt att utveckla kunskap och har skrivit cirka 20 forskningsartiklar tillsammans. Genom vårt samarbete tar vi fram lösningar för hur man kan säkra tillgången på mat genom nya sätt att producera livsmedel.

Nyligen tilldelades du en mycket prestigefylld utmärkelse. Vad handlade det om?

– Jag blev inbjuden till en världskongress, 21st IUFoST World Congress 2022 Singapore, den största i sitt slag inom livsmedelsforskning, där jag fick ta emot IUFoST Young Scientist Award. Jag fick berätta om min forskning inför 1200 delegater från 60 länder. Priset delas ut till unga forskare som bidragit på ett betydelsefullt sätt och som ses som framtida ledare inom området.

– Min forskning handlar om att utveckla ett köttsubstitut av en speciell sorts svamp som vi odlar på restprodukter från industriell matproduktion. I det här fallet handlar det om att odla svamp på avslagsvatten när man ha kokat sojabönor till produktion av matprodukten tempe. Det går åt mycket vatten. Svampen vi odlar har ett högt proteinvärde.

Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Den är ett stort erkännande av mitt arbete och visar att även om vi i ett utvecklingsland ofta stöter på utmaningar, som begränsningar när det gäller faciliteter inom vårt forskningsområde, så gäller det att inte ge upp. Det gäller att fortsätta framåt och bidra till att lösa de problem som finns i det omgivande samhället och lyfta frågor globalt. Det gäller att tänka globalt och agera lokalt.

Vad betyder tiden på högskolan för dig?

– Det var här jag utvecklades till forskare. Jag lärde mig kritiskt och analytiskt tänkande, att tänka innovativt för att lösa problem.

Vad händer härnäst inom samarbetet mellan Högskolan i Borås och Universitas Gadjah Mada?

I januari kommer en kollega till mig till Borås genom ett Linnaeus-Palmeutbyte. Hon ska undervisa och jobba i labbet här i sex veckor. Dessutom kommer tre studenter från GMU och stannar en termin. Senare under våren kommer jag hit för att undervisa och jobba i labbet också.

Läs mer om forskningen inom Resursåtervinning