Sparbanksstiftelsen Sjuhärads beviljade ansökningar om forskningsbidrag

Projekten som beviljats forskningsbidrag i år spänner över ett brett område. En förutsättning för att beviljas bidrag är att projektet ska bidra till att stärka näringslivet och regionen i stort.

Ett av projekten vill undersöka hur textilindustrin i Sjuhärad kan stärkas och återbyggas. Projektet kommer bland annat att se på vilka faktorer som möjliggör eller utmanar lokala företags resiliens, alltså deras långsiktiga förmåga att klara av förändringar. Det kan handla om företagens kompetenser, processer, teknik eller nätverksstrukturer, för att nämna några exempel.

– Projektet kan hjälpa oss förstå hur faktorer som kunskap, processer, teknologi, nätverk med mera kan stärka den lokala textilindustrin och stötta en återbyggnad av den lokala produktionskapaciteten säger Sara Harper som är projektledare för Resilienta leveranskedjor för lokal textil- och klädproduktion i små serier.

Ett annat projekt heter Förebyggande av multiresistenta bakterier genom nanopartikel-enzym tryckta på medicinska textilier. Det syftar till att digitalt trycka nanopartiklar och olika biomaterial på textilier som sedan kan användas i vården. Projektet kommer testa och utnyttja ett flertal olika hållbara material och produktionsmetoder för att i slutändan bidra till en bättre vård. Tuser Biswas är projektledare:

– Vi kommer kunna bidra till en bättre vård med lägre risk för multiresistenta bakterier, företagen kommer gynnas och Sjuhärad kommer som region placera sig i forskningens framkant.

Nedan finns hela listan över projekt som beviljats forskningsbidrag samt summor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad:

  • Resilienta leveranskedjor för lokal textil- och klädproduktion i små serier, Sara Harper: 230 00kr
  • Cellodling labb: En anläggning för multidisciplinär forskning och utbildning, Akram Zamani: 300 000kr
  • Förebyggande av multiresistenta bakterier genom nanopartikel-enzym tryckta på medicinska textilier, Tuser Biswas: 243 000kr
  • Vetenskaplig utrustning - Moisture Management Tester, Behnaz Baghaei: 300 000kr