Välkommen på FoUS-seminarium: Brukarinflytande - lättare sagt än gjort

Erik Eriksson och Erik Eriksson

På seminariet får vi lyssna till forskarna Erik Eriksson vid Högskolan i Borås samt Erik Eriksson vid Socialhögskolan på Lunds universitet, som båda studerat brukarinflytande inom offentlig sektor.

– Förväntningarna ökar på offentliga verksamheter att samskapa med brukare och vinsterna anses vara stor. Sällan diskuteras dock riskerna med samskapande. Jag hoppas att presentationen kan bidra till en mer nyanserad bild på samskapandet, säger Erik Eriksson vid Högskolan i Borås.

Seminariet äger rum på Högskolan i Borås den 9 februari kl. 13:30–15:30.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här