800 förslag kom in till Idéprojekt – Studenternas campus

Idéprojektet som initierats av rektor har pågått under våren 2022 och nu är slutrapporten klar.

I projektet bjöds högskolans studenter, och även gymnasieelever, in för att via gruppintervjuer, enkäter och spontanintervjuer berätta hur de vill att campus ska se ut för att de ska trivas och vilja komma till campus.

­– Nu har vi en fantastisk idébank att ösa ur när vi ska arbeta med olika platser på campus, allt från grupprummen till utemiljön, säger Maria Vesterlund, projektledare för idéprojektet.

Presentation av rapporten

Den 21 oktober kl. 10:00 – 11:15 presenterar projektgruppen rapporten och de förslag som kommit. Hur vill studenterna att campus ska utvecklas och vad händer nu med förslagen? Presentationen sker via Zoom och riktar sig till alla studenter och anställda. 

Välkommen att delta via zoomlänken: https://hb-se.zoom.us/j/69680151639

Ingen föranmälan krävs.

Rapporten är tillgänglig i diariet: Dnr 070-22