Hallå där Åsa Söderlind…

Åsa Söderlind är prefekt vid Institutionen för bibliotek – och informationsvetenskap, och har själv varit en del av Bibliotekshögskolan i 28 år, först som student och sedan 1997 som anställd.

Vad ser du som de viktigaste händelserna i Bibliotekshögskolans 50-åriga historia?

– Att utbildningen alls placerades i Borås på 1970-talet, rätt uppseendeväckande då. Sedan var övergången från tvåårig högskoleexamen till forskningsförberedande magisterutbildning i början av 1990-talet en viktig sak. Inrättandet av den första professuren i ämnet, Lars Höglund (tror det var 1993) och det egna forskarutbildningstillståndet 2010 såklart.

Mycket har skett inom området bibliotek på 50 år – något som du speciellt tänker på?

– För universitets- och högskolebibliotek så är det ju datoriseringen/digitaliseringen. Universitetsbiblioteken var väldigt tidigt ute med att datorisera den nationella bibliotekskatalogen i projektet LIBRIS (tidigt 1970-tal). Men också förändringen från fokus på samling och vårdande av bokmaterial till serviceinriktning, med användaren i fokus och ett pedagogiskt uppdrag gällande informationssökning och användning.

På folkbiblioteken har vi också gått mot ett alltmer användarfokuserat perspektiv och satsat mycket på att möta behov i lokalsamhället, allkulturhus med en bred verksamhet av arrangemang och verksamhet för olika användargrupper.

Vad tror du bibliotekarieutbildningen har betytt för utvecklingen av Högskolan i Borås?

– Jag tror att den har varit mycket betydelsefull, särskilt i starten. Men också att vi har haft forskarutbildning så pass länge, först i samarbete med Göteborgs universitet under många år innan vi fick egna forskarutbildningsrättigheter.

Vilka hoppas du kommer på firandet?

– Jag hoppas framför allt på många trevliga och roliga återseenden med en blandning av tidigare verksamma lärare på Bibliotekshögskolan, bibliotekarier från fältet, studenter och kollegor från andra lärosäten.

Anmälan är öppen till och med 21 oktober

Jubileumsfirandet sker i direkt anslutning till konferensen Mötesplats Profession – Forskning 2022. 

Bibliotekshögskolans 50-åriga historia

Bibliotekshögskolans milstolpar under 50 år