Månadens medlem i Sveriges författarförbund finns hos oss

Hur hanterar du fackförfattandets växelspel mellan research och skrivande?

Jag har en liten skylt på mitt arbetsrum på högskolan på vilken det står ”Tankar tar tid”. Samtliga mina monografiprojekt (fem stycken inklusive det pågående) har varit/är tidskrävande. Det ligger fyra till fem års källforskning bakom varje bok jag har skrivit. Samtidigt är författandet en viktig del av forskningsprojektet, det är ofta under själva skrivandet som de avgörande analytiska perspektiven faller på plats. I dag varvar jag kontinuerligt arbete med källor och skrivande i betydligt högre grad än i början av mitt författarskap, då läsande och skrivande var mera av separata processer.

Läs intervjun i sin helhet på Sveriges författarförbunds webbsida