Ny utbildning speglar samtidens informationskrav

— Webbredaktörsyrket finns kvar men arbetsmarknaden är så mycket bredare i dag. Detta speglar det nya programmet, både vad gäller namn och innehåll, säger Charlotte von Essen, en av två programansvariga.

Den största förändringen är att programmet har bytt huvudämne, från informationsarkitektur till informationsvetenskap, som är ett större eget forskningsområde. Kursutbudet liknar det som erbjuds på webbredaktörsprogrammet, men upplägget har ändrats så att studenterna läser större sammanhängande kurser med möjlighet till fördjupning. UX och interaktionsdesign genomsyrar många av kurserna på ett mer omfattande sätt.

— Med den kompetensen som utbildningen ger, kommer namnbytet i förlängningen göra det lättare för våra studenter att hävda sig ute på arbetsmarknaden. Vi låser inte fast studenterna vid en enda yrkestitel utan fokuserar på ett helt yrkesområde, säger David Gunnarsson Lorentzen, programansvarig.

Utbildningen kommer att ges som distansutbildning, men med möjlighet att delta på campus.

Redo för flera olika yrkesroller

Potentiella yrken för någon som läst Digital informationsdesign och utveckling är informationsstrateg, innehållsansvarig, webbredaktör, webbmaster, digital tjänsteutvecklare. Studenterna förbereds också för en rad design­relaterade yrken såsom UX-designer, digital designer, informationsdesigner och visual designer.

Efter utbildningen finns också möjlighet att gå vidare och läsa på avancerad nivå, exempelvis Masterprogram Informationsvetenskap: digitala miljöer som ges på Högskolan i Borås

För mer information

Programmet kommer att vara sökbart från och med hösten 2023.

Kontakta programansvariga

Charlotte von Essen
David Gunnarsson Lorentzen