Svenska textilmaskinmässan – en ny mötesplats för hållbar textilproduktion

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

— Vi ansåg att det saknades en fysisk mötesplats för textilindustrin i Sverige och skapade därför Svenska Textilmaskinmässan där textilindustrin kan mötas för att utbyta erfarenheter och idéer. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med näringslivet och se till att våra studenter och forskare har tillgång till det bästa som finns på marknaden, säger Anneli Bentzlin, chef för de textila labben på Textilhögskolan.

Therese Premler Andersson, generalsekreterare för Textile Machinery Association of Sweden (TMAS) ser mycket positivt på Textilhögskolans initiativ:

– Det var flera decennier sedan den här typen av mötesmöjlighet fanns i branschen. För våra medlemmar i TMAS känns det extra kul att visa upp svensk teknik i Sverige. Svenska maskinbyggare har under många år bidragit med energieffektiva och resurseffektiva tekniska lösningar och kompetens till textilindustrin globalt. Här får vi möjlighet att förmedla erfarenhet och kompetens från projekt i hela världen till den svenska marknaden. Jag är också övertygad om att ska vi kunna lösa hållbarhetsutmaningen behöver näringsliv och akademin arbeta ännu tätare tillsammans och mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter för detta.

Intresset för hållbar lokal produktion i Sverige växer

Nya krav kring hållbarhet och transparens gör att många företag tvingas se över sin produktion. Med ny teknik, automation samt maskiner i framkant finns nu förutsättningar för att flytta hem hela eller delar av den produktion som tidigare varit förlagd utomlands.

– Det är flera faktorer som bidrar till att intresset ökar. Pandemin blev ett uppvaknande för många. Det blev tydligt att alla behöver se över sina leveranskedjor för att vara mindre sårbara. Men redan innan fanns medvetandet om att en hållbar produktion per definition bör ske närmare slutkunden. Inte minst har vi nu också tekniska lösningar som möjliggör en mer flexibel produktion med högre digitalisering- och automationsgrad. Det är en förutsättning för att nå kostnadseffektivitet, säger Therese Premler Andersson.

Branschen står inför flera utmaningar

Trots att tekniken snabbt har gått framåt finns det fortfarande stora utmaningar inom branschen som behöver lösas för att kunna flytta hem mer produktion till Sverige. Therese Premler Andersson trycker på vikten av att våga testa nya idéer samt fortlöpande utbildningar för att säkerhetsställa rätt kompetens: 

–Vi behöver komma i gång och testa nya sätt och idéer för att utvecklas och bli bättre. Tekniken finns redan. Bättre stöd och risktagande hos vissa finansiella aktörer vid större projekt skulle kunna bidra.

Hon berättar att investeringsviljan i automation bland varumärken tidigare varit låg då produktionen har flyttats till regioner där arbetskraften varit billig. Nu märks dock en förändring, men textilföretagen behöver stöd för att kunna göra de investeringar som en förflyttning innebär. 

–”All ”produktion kommer inte vara möjlig att flytta ”hem” och den behöver inte heller göras ”hemma”. Däremot bör den produceras på ett mer hållbart sätt var produktionen än sker.

Generalsekreteraren för TMAS ser dessutom att bristen på kompetens är en av de stora utmaningar som branschen står inför:

–För att kunna göra satsningar lokalt behöver vi satsa på utbildningar inom såväl det textila området som automation och digitalisering. Kompetensbristen kommer vara ett hinder om vi inte får unga att söka sig till branschen och nyttjar den kompetens som vi faktiskt fått in i Sverige inom det textila området från exempelvis Syrien och Ukraina.

Stort intresse

Arrangörerna och branschen är mycket nöjda med den första svenska textilmaskinmässan, Anneli Bentzlin ser detta som starten på ett återkommande evenemang:

–Det har varit två dagar fyllda av spännande och givande möten! Intresset för Svenska Textilmaskinmässan har varit stort både från såväl svenska som internationella maskintillverkare och textilproducenter. Dessutom var mässan välbesökt med många besökare. Ryktet har verkligen spridit sig, vilket är otroligt roligt! Vi ser Svenska Textilmaskinmässan som startskottet för en återkommande tradition.