Textilmuseets bibliotek

Man kan inte låna böcker eller tidskrifter här utan för att ta del av deras material behöver man vara på plats.

Här kan du bland annat hitta gamla tidskrifter, både Svenska och utländska, äldre textilhistorisk litteratur från 1800-talet, tekniskt utredningsmaterial som de har fått som gåvor från företag som har lagts ner, kollektivavtal från förr i tiden, Internationella böcker. Böcker från 1500-talet t.ex. bibel och personaltidningar.

Man kan även låna symaskiner här. Textilmuseet har ofta workshops som bokas av olika aktörer. De har även textilprover från Borås Wäfveri.

Bästa sättet att få kontakt med biblioteket är via e-post textilmuseet@boras.se, man får boka tid för att bli insläppt och få hjälp med att hitta materialet. Om man är på plats kan man alltid fråga receptionen om de kan kontakta museets personal för att se om de har tid att öppna biblioteket och vara till hjälp.

Textilmuseet har bland sina samlingar en unik samling av postorderkataloger från tidigt 1900-tal till nuet.