Aktuellt på VS, september 2022

Campus och hållbarhet

Hållbarhet

Inom hållbarhet planerar vi för höstens miljörevision som sker in november. Flera av VS avdelningar kommer som brukligt att få besök av revisorn.
Högskolan har fått uppdrag av regeringen att aktivt jobba med åtgärder för att minska energiåtgången. Vi samlar in idéer från verksamheten och jobbar tillsammans med våra fastighetsägare.

Ombyggnadsprojekt

Just nu pågår byggandet av en ny studiomiljö, bland annat för inspelningar, livestreaming och poddproduktion. Studion kommer att ligga i kommunikationsavdelningens tidigare lokaler i Sandgärdet, H6.
En ny datasal kombinerat med digital tentasal byggs i L205.

Upphandlingar

Under hösten ska vi sätta i gång med upphandling av ett nytt städavtal och ett nytt avtal för bevakning på högskolan.

Ekonomi

Digitalisering av administrativa processer

Ett projekt kring digitalisering av administrativa processer pågår nu. Fokus är att digitalisera studentärenden, från det att studenten ansöker om till exempel studieuppehåll, tills HB fattar beslut och meddelar student. Åsa Enmyren är projektledare.

Hypergene

I höst tas Hypergene i drift som systemstöd för projektredovisning. Innan sommaren beslutades det att Hypergene även ska implementeras som ledningsstödssystem (stöd för verksamhetsplanering och uppföljning) och det pågår nu samtal om hur förvaltningsorganisationen ska se ut, eftersom både VS och Staben är involverade.

Kommunikation

Nya lokaler

Det händer mycket på Kommunikation. Vi flyttade till nya verksamhetsanpassade lokaler på D6 strax före semestern och bjuder in alla till Öppet Hus 12-15 september. Samtidigt passar vi på att ge korta programpunkter där vi ger exempel på vilket stöd och kompetens som vi har på avdelningen. De nya lokalerna möjliggör för oss att skruva på vårt arbetssätt, att jobba mer tillsammans och utveckla vår kultur. En kultur där vi pratar med varandra.

Utbildningsmässor

Just nu förbereds högskolans monter och material inför de kommande utbildningsmässorna i Göteborg, Stockholm och Malmö. En ny häftig idé kommer att presenteras för alla under VS Möts. Vi har också skruvat på vårt arbetssätt med studentrekrytering och från och med nu kommer vi att ”vara always on” – det vill säga vi kommer att ha rekryterande material i pipeline året om, inte enbart i anslutning till ansökningsperioderna.

PS, personlig startsida

PS, personlig startsida, har förlängts som projekt fram till januari 2023 på grund av att det fortfarande finns en del att utveckla och färdigställas innan vi kan undersöka hur bra den rollanpassade informationsingången fungerar och tagits emot. Sociala medier är en viktig rekryteringskanal och på Kommunikation har vi ett team som ser till att vi alltid har spännande inlägg.

Eventkoordinator

Vi har en ny eventkoordinator på plats sedan i augusti. Passa på att träffa henne och övriga på Kommunikation. Om du inte har möjlighet att titta in på Öppet Hus så är du alltid välkommen på en kopp kaffe hos oss!

Utbildningsstöd

Canvas

Projektet med att införa Canvas går i mål 30 september. Efter två år arbete kan vi avsluta med flaggan i topp. Många olika funktioner vid Verksamhetsstöd har deltagit i införandet och precis som från akademiernas sida har projektet varit framgångsrikt tack vare goda insatser och inte minst en positiv inställning till denna omfattande förändring. Det betyder dock inte att arbetet med att utveckla Canvas är över – tvärtom! Vi kommer att arbeta med förbättringar som bland annat bidrar till mindre manuell hantering.

Ping Pong

I samma ögonblick som Canvas går i ordinarie förvaltning så släcks Ping Pong och Canvas blir högskolans enda lärplattform. Ping Pong support fortsätter dock att, tillsammans med arkiv- och registratur samt IT, arbeta på baksidan eftersom vi har ett stort arbete framöver med att säkerställa lagring och arkivering av det material som högskolan måste spara.

Handläggning av disciplinärenden

Vid högskolan finns två handläggare som hanterar alla anmälningar av studenter gällande disciplinära förseelser, men det finns givetvis fler medarbetare vid VS som på olika sätt blir involverade i denna process. Ett exempel på det är då en student efter beslut i disciplinnämnden blir avstängd. Handläggarna Nermina Aljic och Petra Gustafsson har regelbundet genomgångar för lärarna vid våra akademier, men de kommer också gärna till avdelningarna på VS och informerar om intresse finns. Kontakta i så fall avdelningschef Hanna Markusson

Visste ni förresten att disciplinnämnden är en kvarleva från den tid då de statliga universiteten i Sverige hade egen jurisdiktion (i form av polis, domstol och fängelse!), det vill säga frihet att döma sina egna?