Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2022 – här är de nominerade

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”. Årets pris uppmärksammar uppsatser (på kandidat- och masternivå) examinerade under perioden 1 augusti 2021-31 augusti 2022.

De nominerade är:

Jessica Ahrling och Ann LundZoom-disken har satt referenssamtalet på agendan igen: Universitetsbibliotekariers upplevelser av att möta användaren i videomedierad referensservice
Motivering: Pandemin tvingade biblioteken att pröva nya sätt att möta användarna och i denna uppsats undersöks universitetsbibliotekariers referensservice via videosamtal. Studien är ett viktigt bidrag till vår förståelse av vilken roll fysiska och digitala miljöer spelar i användarmötet. Resultaten visar på en revitalisering av det klassiska referenssamtalet och ger oss därtill en djupare, mer nyanserad bild av teknikens potential.

Beate Granström och Nadia HällerE-weeding at Academic Libraries: Digital collection management and weeding practices at Swedish university libraries
Motivering: Gallring förknippas främst med fysiska bestånd men vad innebär egentligen gallring av digitala samlingar och görs det ens? Författarna lanserar ’e-weeding’ som samlingsbegrepp och sätter ljus på ett aktuellt men nästintill obeforskat fenomen. Genom omfattande analys av policydokument och intervjuer med bibliotekarier ger studien ett unikt kunskapsbidrag med flertalet nya insikter om vad e-gallring är och kan vara.

Leodan RodríguezMed Malmöbon i centrum: En analys av implementeringsprocessen av logistiksystemet IMMS på Biblioteken i Malmö

Motivering: I detta arbete presenteras en fascinerande fallstudie av biblioteken i Malmös implementering av ett nytt logistiksystem. Författaren genomlyser med en originell ansats det komplexa nätverk av aktörer som processen präglas av. Studien ger oss värdefull ny kunskap om bibliotekariens roll idag, de spänningar och synergier som uppstår i kontaktytan mot algoritmdrivna system och förhandlingen kring dessa systems ’intelligens’.

Prisutdelning på Bokmässan

Prisutdelningen sker i Bibliotekshögskolans monter på Bokmässan torsdagen den 22 september kl. 16.00. Monter: B06:69.

Årets jury

Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
Pieta Eklund (Bibliotekarie, biblioteket på Högskolan i Borås)
Anton Carlander Borgström (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)