Gult besked när SFS släpper sin årliga bostadsrapport

Studenter i studentlägenhet

Borås är gulmarkerad, det är en försämring från förra årets gröna markering. Även om den gröna markeringen snarare var ett undantag än en påbörjad kurva.

Fakta
Grönt: Studenter kan erbjudas ett tryggt boende på en studieort inom en månad.
Gult: Studenter kan erbjudas ett boende inom en termin.
Rött: Studenter kan erbjudas ett boende efter mer än en termin.

I ett pressmeddelande från SFS säger Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer att pandemin lättade bostadstrycket på många orter under 2021 men att det nu har förändrats:

– Under pandemin lättade trycket på bostadsmarknaden på många studieorter, eftersom fler studerade på distans och med det inte flyttade till sin nya studieort. Nu vet vi att lättnaden endast var tillfällig. Så gott som alla studieorter har ett ökat söktryck på studentbostäder i år.

Ebba Britmer är ordförande för Studentkåren i Borås och delar SFS:s analys:

– Vi jobbar tillsammans med kommunen och ser byggnationerna av nya studentbostäder som ett steg i rätt riktning och hoppades på grönmarkering även i år. Men som SFS skriver så har det under pandemin blivit fler gröna och gula orter. Borås växer som studentstad och bostadsproblematik växer med antalet studenter. Vi jobbar aktivt på att bygga bort den!

I Borås finns ett samarbete mellan staden, studentkåren, näringslivet och högskolan – Studentstad Borås. Rektor Mats Tinnsten är nöjd med det arbete som gruppen gör och hur man jobbar med frågan. Kerstin Hermansson (C) som samordnar gruppen ser att det finns potential i Borås för fler studentlägenheter även om det redan byggs mycket.

Om Studentstad Borås
Studentstad Borås är ett samarbete mellan högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Borås Stad som funnits i flera år. Det finns en styrgrupp som leder arbetet och olika arbetsgrupper som arbetar operativt med frågor som berör studenter – bostäder, arbetsmarknad och näringsliv samt kultur och nöje. Målet är att skapa möjligheter till konkret studentinflytande i frågor som är viktiga för studenter.

Läs mer

Ta del av SFS Bostadsrapport 2022