Högskolan har bildat ett studiemiljöråd

Rådet bevakar frågor som rör diskrimineringslagens krav på att arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och som huvudman för utbildning i förhållande till arbetsmiljölagen. Rådet är också ett stöd för högskolans akademier och studentstödjande verksamhet.

I studierådet finns studenterna representerade genom Studentkåren i Borås.

Läs mer om studiemiljörådet och vad rådet gör för dig som student