Högskolan i Borås och näringslivet säkrar regionens IT-kompetens i Systemarkitekturutbildningen

– För att säkra den regionala utvecklingen och kompetensen inom IT har högskolan sedan länge haft ett nära samarbete med näringslivet. Det är en satsning för att matcha branschens kompetensbehov med högskolans program inom IT, berättar Håkan Sundell, biträdande professor i datavetenskap.  

Alen Doracic, proprefekt vid Institutionen för informationsteknologi, 
instämmer i att arbetsmarknaden just nu törstar efter relevant kompetens inom IT.  

– Kompetensbehovet inom IT-sektorn är både akut och omfattande och det ställs krav på olika typer av kompetenser. En viktig drivkraft bakom samarbetet med näringslivet är att tillsammans säkerställa att Systemarkitekturutbildningen ger studenterna de färdigheter och kunskaper som efterfrågas såväl av branschen i stort som av regionens företag, både på kort och lång sikt, förklarar han.

”Den utveckling som nu sker på högskolan är välkommen och är jättebra för alla” 

Högskolans satsning inom samverkan med det regionala näringslivet möter starka hejarop både från Borås Stad och näringslivet.  

– IT- sektorn är en de viktigaste branscherna för utveckling och effektivitet inom de flesta näringarna. Det därför är otroligt viktigt för staden och näringslivet att högskolan erbjuder avancerad utbildning och forskning inom området på plats i Borås och i samverkan med företag och stad, förklarar näringslivschefen i Borås stad, Anders Glemfelt. 

– Borås stad jobbar sedan länge strategiskt tillsammans med högskolan och näringslivet för ett dynamiskt och utvecklat näringsliv i framkant. Den utveckling som nu sker på högskolan är välkommen och är jättebra för oss alla, både för invånarna, högskolan och inte minst för näringslivet. Vi ser fram emot att fortsatt tillsammans hjälpas åt att utveckla utbildningen och forskningen inom IIT-området, säger han.  

Brist på kompetens och jakt efter talanger 

David Landerborn på Techstep berättar om vikten att som företag att bidra till att det kommer fram nya talanger.  

– Samarbetet med högskolan har gjort att vi kan påverka innehåll och form i utbildningarna på ett sätt som är relevant för oss. Vi kan både se trender på marknaden och hos oss som bolag och på så sätt ”feedbacka” detta i de forum där vi sitter med i tillsammans med högskolan. En av de viktigare komponenterna för framtiden, är att vi som företag får vara med redan när studenterna går första året på utbildningen och får möjlighet att stötta dem hela vägen. Det är nyckeln till att bygga hög kompetens över tid och att studenten väljer att stanna i vår stad. 

Även Niklas Hedin på Centiro ser fördelar som gynnar både dem som företag och studenterna.  

– Mötet skapar fördelar på flera sätt – vi sitter på intressanta utmaningar och är en väg in i yrkeslivet, medan högskolan utbildar framtidens kompetens med influenser från det näringslivet har behov av. Samarbetet skapar en orientering och förhoppningsvis ett tidigt intresse hos studenterna, och en vana att ha kontakt med näringslivet via projektarbeten och spontana möten under utbildningen.  Tröskeln till en framtida anställning blir på så sätt lägre. 

Högskolans framgångsrika samverkan med näringslivet gör därmed det omöjliga möjligt när kompetens matchar efterfrågan i en tid då arbetsmarknaden saknar tillräckligt många med rätt kunskap och utbildning för flera yrken inom IT.