Högskolan i Borås och Navet science center sluter nytt samarbetsavtal

Kollage med exteriörbilder Högskolan i Borås och Navet science center

Mats Tinnsten

Mats Tinnsten är rektor för Högskolan i Borås och han säger att även om parterna samarbetat under lång tid så tydliggörs det mer konkret med ett avtal.

– Inom vårt tidigare avtal har vi varit ganska fokuserade på våra lärarutbildningar, men nu ska vi bredda detta till att nå ut till fler av våra utbildningar, säger han.

Fri entré för alla studenter

I om med det nya avtalet kommer alla studenter vid Högskolan i Borås att ha fri entré till Navets publika utställningar. Lisa Belfrage är verksamhetschef för Navet science center och hon ser fram emot att studenterna ska kunna besöka Navet även utanför skoltid:

Lisa Belfrage

– Vi satsar mycket på våra utställningar och tror att vi genom våra miljöer väcker både nyfikenhet och nya tankar. Frågor inom hållbar utveckling blir relevanta oavsett utbildning och därför känns det viktigt att alla studenter ska kunna få ta del av vårt utbud.

Möjlighet till samverkan inom många områden

Högskolan i Borås har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

Navet är en publik arena för bildning som ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig delregion med hög utbildningsnivå och en befolkning med stort intresse för naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling. På Navet sätts dessa ämnen i ett kreativt, upplevelsebaserat sammanhang baserat på vetenskap.

Lisa Belfrage ser fram emot vad parterna ska kunna åstadkomma tillsammans:

– Vi är två aktörer med stor kompetens som delar samma mål. Det känns jättespännande och vi ser möjlighet till samverkan inom många områden!