Ny bok om situationens betydelse för brott och otrygghet – lyfter ökade krav på kommuner inför ny lag

Vad handlar boken om?

– Boken heter Kriminologiska perspektiv på situationsbaserad brottsprevention och introducerar ett tvärvetenskapligt perspektiv på situationens betydelse för brott, rädsla för brott och otrygghet. Boken tar bland annat upp teoretiska perspektiv på relationen mellan situationer och brott/otrygghet, hur platsanalyser kan genomföras i samband med det brottsförebyggande arbetet samt hur situationsbaserat brottsförebyggande arbete relaterar till frågor om jämställdhet, intersektionalitet och social hållbarhet.

Vad är syftet med boken?

– Det är att ge läsaren en större kunskap om det brottsförebyggande arbetet och situationers betydelse, både teoretiskt och praktiskt, genom att boken varvar teoretiska perspektiv med praktiska exempel. Det brottsförebyggande arbetet är en ständig aktuell samhällsfråga, där vi vill att boken ska vara ett bidrag både i undervisning och i till det praktiska arbetet.

– Ambitionen med boken är att väcka nyfikenhet, ge inspiration i såväl studentarbeten som i lokala projekt, samt ge en större förståelse för det brottsförebyggande arbetets systematik.

– Boken ska också ses som ett bidrag i förhållande till den nya lagen kring kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som kommer att införas. Den nya lagen kring brottsförebyggande arbetet innebär en förskjutning från stat till kommun, där det finns en risk för negativa konsekvenser om processen inte förankras i systematisk kunskap om de lokala problemen.

Boken, som är den första svenska boken på temat, är samförfattad av Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi, Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås, och Vania Ceccato, professor vid Arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och ges ut av Liber.