Ny rapport: Migrationspolitik, Ukraina, covid och klimatet vanliga på Twitter

En sida per analys

Varje forskare har fått en sida var för sin analys. Du hittar David Gunnarsson Lorentzens på sidan 67 i rapporten. Hans del behandlar #svpol och aktiviteter på Twitter under året 2022 fram till valdagen.

Ökade inlägg och teman under året

Förutom att antalet inlägg ökade mycket månaderna närmast valet, kan David Gunnarsson Lorentzen också skönja vissa teman under året, exempelvis migrationspolitik, säkerhetspolitik, Ukraina, covid och vaccinpass samt energi och klimat. Hashtaggar relaterade till valet började växa sig allt starkare från juni och framåt.

Under sommaren återkom klimat och energi som centralt tema som en effekt av extrema klimathändelser runtom i världen och stigande elpriser i Europa. Ukraina och migrationspolitik var också framträdande under både juni och juli. När valet närmade sig dök valrelaterade hashtaggar upp och det går att skönja en ökat aggressiv ton. Under augusti handlade mycket av innehållet om kritik mot vänstern. Migrationspolitik kopplas ihop med säkerhetspolitik och kriminalpolitik.

Vård och mental hälsa dök upp som ett tema. I september har migrationspolitik kopplats till en stor grupp taggar som uttrycker en önskan om regeringsskifte. Samtidigt är mönstret allt otydligare i augusti och september.

Debatten på Twitter

Analysen ger svar på vilka partiledare som deltog i debatten på Twitter och vilka som svarade på tweets eller retweetade. David Gunnarsson Lorentzen belyser vilka partier som fått störst genomslag, likes och vilka som inte alls deltagit i Twitter-debatten.

Analysen baseras på statistik från tweets från officiella parti- och partiledarkonton, statistik från sökningar i Twitters API, samt hashtaggar med datum för deras användning.

  • Ta del av David Gunnarsson Lorentzens analys och rapporten i sin helhet på snabbtankt.se

Läs mer

Snabbtänkt är ett initiativ från forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället på Mittuniversitetet. Tio dagar efter valet publicerar Snabbtänkt en gratis, nedladdningsbar rapport med resultat, analyser och reflektioner kring valet 2022. 99 forskare från 25 svenska lärosäten och organisationer har medverkat i projektet.

David Gunnarsson Lorentzen, lektor och programansvarig för webbredaktörsprogrammet och som forskar inom området Social Media Studies, har fokuserat sin forskning på att utveckla metoder för att analysera kommunikationsmönster och trender inom bland annat politiska diskussioner på Twitter.

David Gunnarsson Lorentzens forskarprofil