Nytt projekt ska öka förståelsen för utmaningen att vara ny student

Studenter på högskolan och närbild på en man som föreläser

Jo, det kräver balans. Alla har olika förutsättningar och man kommer därför in i det olika snabbt. Att börja studera på högskolan är att starta ett nytt livsprojekt som för varje student innebär en nyorientering och förändring. Vilka vägar detta tar varierar från individ till individ och påverkas av många faktorer.

Studenttransformation

För studenter som påbörjar en högre utbildning talar man om studenttransformation, vilket är ett eget studieområde inom högskolepedagogiken som är ganska väl utvecklat internationellt.

— Förändringar kan upplevas väldigt stressigt, säger Reed Curtis som under föreläsningen ger många exempel från sin egen studenttid i USA.

Reed Curtis är universitetslektor på Instutionen för pedagogiskt arbete. Han har fokuserat sin forskning kring studenter och att granska och beskriva sociokulturell historia, själveffektiva övertygelser och studentövergångar. Han är projektledare för projektet som Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT står i startgroparna inför. Med pengar från rektors strategiska medel, syftar projektet till att utifrån befintlig internationell forskning om studenttransformation, ta fram en modell anpassad för Högskolan i Borås, som sedan ska omsättas i konkreta aktiviteter. Projektet löper till 2025.

— Att tidigt skapa förståelse för denna förändring i livet och ge studenterna och omgivningen verktyg för att bättre förstå situationen och hur den kan hanteras, kan vara ett sätt som får dem att hänga i studierna lite längre, överkomma sin rädsla och faktiskt fortsätta studierna ända till examen, säger Reed Curtis.

Akademisk studentroll

Projektets olika aktiviteter ska bidra till att forma en akademisk studentroll. De ska prövas inom ramen för projektet i mottagande av nya studenter från och med höstterminen 2024 och då också involvera både lärare och studenter för att bygga en ömsesidig rollförståelse.

Ambitionen är att göra det möjligt att skala upp till högskolan som helhet och på så sätt skapa ett ramverk för en större samstämmighet kring student-och lärarrollen med målet att det ska få positiva återverkningar inom områden som rekrytering och studentsupport.

Då projektet Ansvar för kunskap – att utveckla en studentroll är i sin linda, finns ännu ingen webbsida skapad, men mer information kommer.