Seminarium: Välfärdens nya kontrollprofessioner. Från stödjande uppdrag till övervakning?

Kvinna med markörpenna vid dokument

Traditionellt har välfärdsstaten ansetts vila på två ben, där det ena utför kontroll och är mer repressivt, såsom polis och övrigt rättsväsende. Det andra benet utgörs av en mer omsorgsinriktad välfärd med fokus på att hjälpa, stödja och utveckla medborgarna, såsom vård och utbildning. På senare år har forskningen visat att det skett en förskjutning inom och mellan dessa ben där kontroll, krav och skyldigheter brett ut sig även inom välfärdsstatens ”mjukare” verksamheter. Hur påverkar det dem som jobbar inom dessa välfärdsprofessioner? Och hur påverkar det samhället i stort?

På seminariet diskuterar vi den här utvecklingens konsekvenser och sätter ett särskilt fokus på socialarbetares, arbetsförmedlares och handläggare på Försäkringskassans arbete.

Arrangörer: Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) i samarbete med Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Läs mer och anmäl dig här