Social hållbarhet, deltagande och kultur i fokus på seminarium

Under seminariet blir det presentationer och diskussioner på temat under ledning av Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

– Seminariet riktar sig till anställda och andra aktiva inom kultursektorn där delaktighetsfrågor är ett prioriterat mål och arbete. Men frågan är givetvis av intresse för politiker aktiva inom sektorn, samt för den intresserade allmänheten, säger Roger Blomgren.

Under seminariet presenterar Sofia Lindström Sol, universitetslektor vid Högskolan i Borås, ett forskningsprojekt om deltagardrivna processer i offentlig verksamhet där hon studerat Göteborgs stads kulturförvaltning. Seminariet gästas också av Ida Burén, kulturchef i Borås stad, som berättar om sin syn på kulturens roll för att skapa ett socialt hållbart samhälle och minska sociala bildningsklyftor.

– Jag hoppas att seminariet ger en möjlighet att reflektera över och problematisera kring vad delaktighet kan betyda och innebära för alla som är inblandade i delaktighetsprojekt. Det vill säga både konstnärer, skådespelare eller andra kulturarbetare som är involverade och de som anses vara målgruppen för projekten. Vi ställer oss frågan om kulturprojekt minskar segregation genom omfördelning av kulturella kapital eller om det snarare är så att projekten i bildningens namn styr resurssvaga gruppers uppfattningar mot vad som utgör ”rätta” kunskaper, intressen och normer, säger Roger Blomgren.

Arrangör för seminariet är Centrum för välfärdsstudier, Science Park Borås och Centrum för kulturpolitisk forskning inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället. Temat för seminarieserien är ”Att forma en socialt hållbar välfärd som möter krisens utmaningar.”

Anmälan och praktisk information

Datum: 27 september
Tid: kl. 11.30–13.00, med mingel och lunchsmörgås från kl. 11.00
Plats: Do-Tank Center, Textile Fashion Center i Borås
Seminariet filmas och sänds via webben där åhörare ges möjlighet att ställa frågor via chattfunktion. Digital sändning startar kl. 11:30.