Störningar i det trådlösa nätverket förekommer

Dock behöver en del hårdvara bytas ut för att nätverket skall bli stabilare. Tyvärr dröjer leveranser av hårdvara på grund av komponentbrister i tillverkningsledet.

Vid störningar

Om du inte har kontakt med det trådlösa nätverket (Eduroam) så kan du prova att slå av det och slå på det igen efter en liten stund.  Ett annat alternativ om du behöver ha åtkomst till nätverk på till exempel din laptop är att du delar mobilnätverket på din telefon till din laptop. Ytterligare ett alternativ är att använda bibliotekets stationära datorer som är anslutna till det trådbundna nätverket.

Mer information om driftsstörningar finns på IT-avdelningens webbsida "Driftsinformation".