Miljonregn i nytt strategiskt samarbete

Högskolan i Borås har historiskt sett varit den största mottagaren av medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, med totalt 115 miljoner kronor i tidigare beviljade forskningsprojekt. Men det nya samarbetet markerar en förändring i Sparbanksstiftelsen Sjuhärads arbete med att involvera sig i högskolans arbete. I stället för att hjälpa flera olika projekt med mindre summor, är målet nu att bidra till högskolans övergripande strategier och riktningar för att gynna långsiktig utveckling i regionen.

– Som högskola är vi helt beroende av ett bra samarbete med det omgivande samhället. Det här avtalet är ett bra exempel på när det fungerar som bäst. Vi kan samordna vår forskning och utvecklas där det finns bäst potential samtidigt kommer Sparbanksstiftelsen Sjuhärads medel till nytta långsiktigt. Den här sortens satsningar välkomnar vi, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Ett skifte i samarbetet

För Sparbanksstiftelsen Sjuhärad innebär samarbetet en ny inriktning på hur deras stöd används till nytta för Sjuhärads forskning och utveckling. Genom att fokusera på att stödja högskolans strategier hoppas man kunna gemensamt utveckla regionen och främja en hållbar tillväxt.

– Allt vi gör präglas av långsiktighet och ett högre syfte. För oss är det här avtalet ett sätt att våra medel verkligen gör nytta. Genom att låta högskolan själva styra hur pengarna används blir värdet av varje krona så stort som möjligt och kan användas för att utveckla lärosätet ännu mer, avslutar Per-Olof Hygren, Sparbanksstiftelsen Sjuhärads ordförande.

Från vänster: Sarit Monastyrski, Per-Olof Hygren Sparbankstiftelsen Sjuhärads ordförande, Kerstin Hermansson (C) förste vice ordförande i Kommunstyrelsen i Borås Stad, Mats Tinnsten rektor vid Högskolan i Borås, Nadja Bengtsson VD Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Hans-Christian Ackermann vice VD Sparbanken Sjuhärad.

Samarbetsavtalet presenterades under evenemanget Days of Knowledge den 20 april. Under Days of Knowledge visade de forskare som beviljats medel under 2022 upp sin forskning. Under kvällen delades även prisen ”Sociala medier-priset”, ”Årets studentföretag” samt ”Stora Hållbarhetspriset” ut. Dessutom uppmärksammades Årets alumner vid Högskolan i Borås.