Platsens betydelse för brottsförebyggande arbete i fokus på seminarium

Människor sitter vid Viskan i centrala Borås

På seminariet presenterar Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi vid Högskolan i Borås, sin forskning på området.

– Jag kommer i första hand att prata om platsens betydelse för brott och otrygghet, ett forskningsfält som vuxit sig allt starkare de senaste åren inom kriminologin. Framförallt kommer jag att lyfta fram riskmiljöer för ungdomar när det kommer till brottsdeltagande och brottsutsatthet, säger Charlotta Thodelius.

Hon har i sin forskning studerat ungdomars riskmiljöer och möjligheten att förebygga skador, brott och suicid med designstrategier och situationell prevention i det offentliga rummet. Hon har bland annat forskat om brott och otrygghet i skolhus och hur det går att arbeta med design för att förebygga ungdomssuicid i olika typer av semioffentliga och offentliga miljöer.

– Något som framkommer i min forskning är att samspelet mellan individ och miljö är centralt i beslutet att till exempel begå brott, där ungdomar, precis som vuxna, läser situationen – men där ungdomars beslut skiljer sig från vuxnas, eftersom de har en annan erfarenhet av platsanvändning och platsminnen, berättar Charlotta Thodelius.

Nya lösningar för lokalt brottsförebyggande arbete

Under seminariet får vi också ta del av kommunens perspektiv på stadsplaneringens betydelse för social hållbarhet och i förlängningen det brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Gäster från Borås Stad är Paulina Bredberg, enhetschef vid planenheten, och Peder Englund, avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).

Seminariet är öppet för allmänheten och avslutas med en diskussion med publiken.

– Jag hoppas att seminariet kan bjuda in till tankar om nya lösningar på hur innovation, forskning och kommunal verksamhet kan mötas i ett lokalt brottsförebyggande arbete, säger Marita Flisbäck, professor i sociologi och föreståndare för Centrum för välfärdsstudier (CVS) som arrangerar seminariet tillsammans med Science Park Borås och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

– Seminariet är särskilt aktuellt i och med att den nya Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft 1 juli 2023, en lag som syftar till att garantera effektiviteten i det kommunala brottsförebyggande arbetet och att detta arbete är kunskapsbaserat, avslutar Marita Flisbäck.

Anmäl dig till seminariet

Läs mer

Seminariet är en del av den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället som regelbundet arrangeras av Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås (SPB) och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Seminarierna är mötesplatser där forskare och representanter för välfärdssamhället diskuterar aktuella utmaningar med en bred allmänhet. Diskussionerna rör mål inom Agenda 2030 om social hållbarhet och att tillvarata resurser på ett rättvist och hållbart sätt.