Så ställer vi om till en hållbar textilindustri

– Det var helt oväntat att utses till hedersdoktor. Det är väldigt fint och hedersamt och en stor ära att uppmärksammas för det man har åstadkommit. Nu måste jag titta på vad det innebär. Det förpliktigar, säger hon.

Kompetensen inom textilteknik måste stärkas

Anne Ludvigson kommer från en familj med flera generationer i det anrika familjeföretaget Ludvig Svensson i Kinna. Att vårda det textila, inte bara i bygden utan i Sverige, ligger henne varmt om hjärtat. Men inte bara där, utan när hon blickar framåt ser hon det nödvändiga med att stärka kompetensen kring textilteknik – för att kunna utveckla nya textila material och produktionsprocesser. Det finns ingen annan väg, menar hon.

Med ett perspektiv utifrån näringslivet ser hon vikten av samarbetet med akademin för att det ska utbildas fler textilingenjörer och att efterfråga nya textila material där forskningen kommer in i bilden. Och det är utifrån detta stora och betydelsefulla engagemang som Högskolan i Borås utnämner henne till filosofie hedersdoktor inom Textil och mode.

Anne Ludvigson har gjort betydande insatser för att modernisera och investera i forskningsinfrastruktur, för Textilhögskolan i allmänhet och forskargruppen Textil materialteknologi i synnerhet. Hon har stöttat både spetsforskning och innovation samt utbildning på kandidat-, master-, och forskarnivå. Genom familjebolaget AB Ludvig Svensson har Anne Ludvigson under en lång tid varit en viktig och uppskattad partner till Högskolan i Borås. Hon har medverkat i ett flertal projekt kopplade till textilbranschens behov av omställning, som ArcInTexETN, och inte minst i ett pågående projekt som syftar till flexibelt och livslångt lärande inom textilteknologi. I projektet integreras programstuderande, alumner och yrkesverksamma i samma kurser. Genom företaget har Anne Ludvigson länge stöttat utvecklingen av området Smart Textiles.

Anne Ludvigsons engagemang för textilbranschen har fört henne till posten som styrelseordförande för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, ett uppdrag hon har sedan 2013.

Känslan för textil har hon fått genom modersmjölken, men hon är själv inte textilingenjör, utan ekonom i grunden med utbildning främst i USA, Kanada och England. Hon berättar om en karriärresa som varvats mellan att jobba för familjeföretaget och helt andra branscher.

– En period på 80-talet var jag finansvalp på en bank i Göteborg. Men sedan skulle Ludvig Svensson etablera sig i USA och då hjälpte jag till med det, och blev VD där under fyra år 1996–2002. Och en period jobbade jag som sortiment- och marknadschef på Papyrus/Stora Enso, berättar hon.

Men så bar vägen tillbaka till familjeföretaget 2006 då hon gick in i rollen som VD på Ludvig Svensson fram till 2015. Familjeföretaget gjorde sedan en strukturförändring och i dag är hon VD i ägarbolaget Ludvigson Invest.

Viktigt visa på vinsten av samarbete

Vi återgår till framtiden och rollen som hedersdoktor.

– Jag vill verka för ett starkt samarbete mellan textilbranschen och högskolan och ge inspel när det gäller både utbildningsfrågor, där jag ser branschen som kravställare på vad exempelvis en textilingenjör behöver kunna, och utveckling av kurser för vidareutbildning. Textilbranschen är splittrad i Sverige och ett antal företag bedriver forskningsprojekt, men det gäller att olika intressen och branschen stämmer överens. Vi behöver utveckla fler kontaktytor där parterna kan se vinsten av att samarbeta.

Vi har tappat respekten för kunskap och kompetens.

I anslutning till Akademisk högtid på Högskolan i Borås kommer Anne Ludvigson hålla en öppen föreläsning om klimatvänliga textilier.

– Jag kommer att prata om utmaningen i kompetensfrågan, att Sverige inte kan leva på att göra ”enkla saker”, utan måste driva på att utveckla produkter och tjänster. Då krävs det att vi har utbildningar som ger en bra grund.

– I dag vill unga människor läsa om hållbarhet, men det vi behöver är de som kan jobba med att utveckla bättre material. Då kommer vi osökt in på material och teknik. För några generationer sedan visste man, framför allt kvinnor i hemmen, vad bra kvalitet på textilier innebar. I dag tittar folk knappt på vad det står på etiketterna på textilierna. Vi kan inte hålla på så, vi måste lära oss vad kvalitet är igen. Vi måste bort från slit och släng. Vi har tappat respekten för kunskap och kompetens. Utan detta klarar vi inte den omställning vi står inför, säger hon.

Öppen föreläsning: Textil, klimat och kompetens

Välkommen till en öppen föreläsning av Anne Ludvigson, filosofie hedersdoktor inom Textil och mode och styrelseordförande för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Datum: 2023-05-05
Praktisk information om föreläsningen