Nya symboler för avfallssortering

Symbolerna på dekalerna ingår i ett nytt nordiskt system för märkning för att underlätta att sortera avfall rätt.

– Borås Energi och Miljö AB, som hämtar vårt avfall, använder redan de nya symbolerna och benämningarna, och under sommaren har vi på högskolan bytt ut våra avfallsdekaler i pentryn till det nordiska gemensamma skyltsystemet. De finns nu på kärl i korridorer, på miljöstationerna vid entréerna och i miljöförråd i garaget i Balder, berättar Maria Westerlund, administratör för hållbarhetsarbetet på högskolan. 

Nytt är exempelvis att kompost nu kallas för "Matavfall", brännbart avfall kallas för "Restavfall" och deponi kallas för "Ej återvinningsbart". Sorteringsguiden som finns invid kärlen kommer också att uppdateras med en QR-kod, via vilken det går att få svar kring sorteringen om det saknas något specifikt i högskolans sorteringsguide.

Nya påsar för matavfall

I Borås byts den svarta plastpåsen för matavfall ut till en av papper, och på högskolan byter vi nu under sommaren också till papperspåsar. Du sorterar ditt matavfall som tidigare. I papperspåsen läggs exempelvis frukt- och grönsaksrester, kött- och fiskrens samt övrigt matavfall. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

Högskolans nya sorteringsguide för avfall

Hör av dig till Campus och hållbarhet om du har frågor kring återvinning och avfallssortering.

E-post till Campus och hållbarhet: campusservice@hb.se