Arbete med ventilationssystemet i biblioteket

Ventilationsfläktarna i biblioteket är gamla och behöver bytas ut. Det är två olika fläktar som ska bytas och man kommer börja med att byta en av dem, för att sedan ta den andra. Det kommer alltså alltid att finnas en fläkt i drift. Arbetet kan medföra försämrad luftkvalitet i biblioteket under arbetsperioden, det kan också leda till att det blir kallare i biblioteket. Fläktarna är placerade utanför biblioteket, så arbetet med byte kommer inte påverka arbetsmiljön negativt på annat sätt (buller eller liknande).

Vi ber om ursäkt för eventuella problem det här medför, och tackar för förståelsen. Vi ser också fram emot att få en bättre luftkvalitet i biblioteket när båda fläktarna är utbytta.