En inspirerande berättelse om framgångsrikt samarbete mellan student och näringsliv

Varför valde du att komplettera din utbildning med en fristående kurs?

– Vi fick tips från högskolan att det fanns ett kurspaket som kunde adderas till våra ordinarie kurser för att bredda vår utbildning – vilket jag föll för direkt! Det inkluderade fyra fristående kurser som alla är bra att ha på sitt framtida CV, så jag ville ta chansen att sticka ut ur mängden av nyexaminerade studenter.

 Kan du berätta om mötet mellan dig och Joel i samband med den fristående kursen?

– Vi läste kursen ”Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion” och fick i uppgift att skapa ett ”tech pack” och sedan genomföra en kamratgranskning. Här blev Joel tilldelad mitt arbete att bedöma, vilket tydligen gav ett bra intryck, och han kontaktade kursansvarig för att sedan komma i kontakt med mig för att se vad jag hade för ambitioner och eventuellt intresse av en ledig tjänst som kollega till honom. Då jag hade en termin av studier kvar, föreslog jag istället att jag skulle skriva examensarbetet i samarbete med företaget.

 Vad handlade ditt examensarbete om?

– Uppgiften var att utveckla ett nytt enmanstält för fyrsäsongsbruk åt outdoormärket BACH Equipment. För att koppla detta till vår utbildning inom textilteknologi så valde vi i examensarbetet att undersöka vad som påverkar kunder när de väljer tält. Genom detta fick vi kunskap om hur man optimerar produktutvecklingen för ökad kundnöjdhet och designade vårt tält utefter vårt resultat.

 Hur påverkade dina kunskaper företaget?

– Mina kunskaper inom områdena outdoor och tält bygger främst på erfarenhet av försäljning, så det blev min styrka i forskningsdelen av examensarbetet.

 Vilken betydelse hade samarbetet för din utbildning och karriär?

– Jag tycker att det här samarbetet har varit extremt kul och jag är väldigt glad över att vi kunde komma fram till en bra deal mellan oss studenter och företaget. För egen del så ser jag även samarbetet som bra att ha när man söker framtida jobb i branschen. Nu har man faktiskt genomfört det arbete som krävs och inte bara övat på fiktiva produkter, vilket indikerar för en arbetsgivare att jag har mer insikt i vad som krävs för arbetet.

Vill du upptäcka en ny värld av kunskap, fördjupa dig i ämnet, skaffa de rätta kvalifikationerna eller hitta ett nytt intresse?

Se Textilhögskolans breda utbud av fristående kurser

Läs mer om kurspaketen