Förlängd rektorsanställning föreslås av styrelsen

Rektor Mats Tinnsten känner sig hedrad:

– Det är roligt att känna förtroendet! Vi har tillsammans mycket att fortsätta arbeta med och potentialen i Högskolan i Borås är enorm. Jag vill också passa på att ge ett tack till de som deltog i hearingen för de givande diskussionerna som fördes där.

Mats Tinnsten har varit rektor vid Högskolan i Borås sedan 1 januari 2019.

– Det var en oväntad och märklig start på min rektorsperiod, då vi 2020 kastades in i coronapandemin med dess utmaningar och vi alla till stor del var tvungna att arbeta hemifrån. Det präglar så klart hur vi fortsatt vårt arbete även efter pandemin. Men jag ser fram emot att träffa fler i korridorerna och mötesrummen. Vi måste börja träffas mer, på plats. Det är då vi låser upp vår utvecklingskraft och kan gå mot att bli universitet.

Det är regeringen som fattar det formella beslutet om förlängd anställning och ska ta ställning till styrelsens förslag. Besked väntas någon gång under 2024.

Vilka är de första frågorna du tar tag i?

– Det är framför allt budgetfrågan. Vi måste nå en budget i balans och säkerställa att vi på lång sikt bibehåller vårt goda myndighetskapital. Vi måste alla hjälpas åt att hitta smarta lösningar för att hålla igen där vi kan, utan att tumma på den goda kvaliteten i forskning och utbildning. Parallellt med det arbetet så får vi inte tappa styrfart: vi har en granskning av kvalitetssystemen på gång under 2024. Och frågan om universitetskvaliteter är ständigt närvarande.

Kommer du att fortsätta på inslagen kurs eller kommer du att ändra på något?

– Jag talade vid min installation om samskapande. Och det tror jag vi ska hålla fast vid. Vi utvecklas inte en och en utan tillsammans som organisation. Vi har alla ett ansvar att göra Högskolan i Borås till det bästa den kan vara, och det bästa vi som medarbetare kan vara. Sen är det självklart att jag tar med mig de lärdomar jag fått under åren.