Ny utbildning inom strategisk information och kommunikation startar i höst

Förutom strategiska kurser inom kommunikativt ledarskap och medarbetarskap, informationssäkerhet, organisationsanalys, AI och projektledning, så läser studenterna mer praktiska kurser i grafisk formgivning och textproduktion. Sista året läses flera kurser där studenten gör projekt genom ett företag/organisation och på så sätt använder kunskaperna från tidigare kurser som ger en bra förankring i arbetslivet.

Redo att bli strategiskt stöd och att leda

Kandidatutbildningens huvudområde är informationsvetenskap med inriktning på information management som tar fasta på verksamhetens organisering av information. Det gör att programmet förbereder studenterna för att stödja strategiska beslutsfattare, men utvecklar också förmåga att i framtiden leda projekt, arbetslag och verksamheter.

– Vid slutet av utbildningen kommer studenterna kunna bevaka och analysera trender och händelser för att sedan presentera informationen grafiskt och skriftligt genom flera medier, anpassat till omväxlande organisationer. Titlar skiljer ju sig ofta åt, beroende på vilken bransch man hamnar inom, men några exempel är: behovsanalytiker, digital producent, informationsspecialist och innehållsproducent. Efter lite erfarenhet är man mer redo för tjänster som projektledare och strateg inom olika typer av kommunikationsroller, säger Elisabeth Gebka som delar programansvaret med Karolina Olga Nord.

På distans med campusträffar

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan har lång erfarenhet av att erbjuda exempelvis webbredaktörsutbildningen och bibliotekarieutbildningen på distans. Karolina Olga Nord ser därför bara möjligheter i den tillgänglighet distansutbildningar ger.

– Vi har en väl etablerad metod och det kommer att finnas inslag av campusträffar varje termin för de som vill och kan ta sig till Högskolan i Borås. Här kan du lättare lära känna dina studiekamrater och lärare, vilket brukar vara uppskattat.

Hur skiljer sig denna utbildning från er andra kandidatutbildning Digital informationsdesign och utveckling?
– Programmet Digital informationsdesign och utveckling fokuserar mer på tekniska förutsättningar och struktur i relationen mellan användare och budskap, vilket gör den mer tekniskt inriktad. Strategisk information och kommunikation handlar om informationens resa mellan människorna i organisationer ur ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv, avslutar Karolina Olga Nord.

Anmäl dig till programmet!

Strategisk information och kommunikation