Unikt beslut – Högskolan i Borås inför koldioxidbudget

På Högskolan i Borås står flygresor för 95 procent av högskolans utsläpp av koldioxid från tjänsteresor. Beslutet om koldioxidbudget innebär att utsläppen från just tjänsteresor ska halveras fram till 2030 med utgångspunkt från 2019.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, är mycket nöjd med beslutet.

– För oss som lärosäte är det viktigt att minska utsläppen i linje med vad forskningen bedömer krävs. Normerna för hur vi samverkar och reser behöver förändras samtidigt som vi fortsätter vårt starka arbete internationellt. Jag är stolt över att Högskolan i Borås visar vägen och jag hoppas att andra lärosäten inspireras av oss, säger hon.

Minskning med sju procent per år

För att nå målet behöver minskningen av tjänsteresorna med flyg prioriteras, detta eftersom det är där den största mängden utsläpp sker. Det innebär att en minskning med sju procent årligen behöver göras för att nå målet fram till 2030. Resor mellan världsdelar och inom Europa står för den största delen flygresorna och behöver därför uppmärksammas särskilt.

Det innebär att varje enhet och akademi på högskolan har en koldioxidbudget att förhålla sig till, alltså en viss mängd utsläpp av koldioxid att förhålla sig till. Syftet med arbetet är att skapa underlag för att kunna prioritera mellan olika verksamheter och se vilka resor som är nödvändiga att göra och vilka som kan ersättas med digitala alternativ.

Kort sagt: ett helhetsgrepp med högt ställda krav, men med möjlighet till anpassning.