Våld i nära relationer och syskonvåld i fokus på seminarium

Anna Rypi collagebild

Anna Rypi har i många år forskat om våld och brottsutsatthet från olika perspektiv. På seminariet kommer hon att prata om våld i nära relationer och om sin forskning om syskonvåld.

– Syskonvåld inkluderas oftast inte när man talar om relationsvåld, men det skiljer sig inte från annat våld, varken om vi ser till hur det yttrar sig, eller till vilka konsekvenser det får för offren, säger Anna Rypi och fortsätter:

– Det finns en normaliseringsdiskurs i samhället som gör att syskonvåld tas för syskonbråk, vilket kan liknas vid hur kvinnomisshandel kallades lägenhetsbråk fram till 80-talet, då det började framkomma en större medvetenhet om våld i nära relationer.

Mer information och anmälan till seminariet