Akademichef slutar

Päivi Riestola kommer att ha kvar sin ordinarie tjänst som universitetslektor.

Katarina Karlsson som den senaste tiden varit ställföreträdande akademichef vid akademin fortsätter i den rollen medan processen att tillsätta en tillförordnad akademichef pågår.

Medarbetare på akademin har fått information vid ett akademimöte och i ett meddelande på Personlig startsida (du behöver logga in för att läsa det).