Examensarbeten prisas av Länsförsäkringar Älvsborg

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

– För oss på Länsförsäkringar Älvsborg är det självklart att stötta utbildning och forskning. Som ett lokalt och kundägt bolag känner vi ett stort ansvar för samhället där vi bor, här i Borås och Sjuhärad. Den utbildning och forskning som bedrivs på Högskolan i Borås är viktig för oss, både ur ett samhällsperspektiv och för oss som försäkringsbolag. Att tillsammans med högskolan kunna premiera studenter som genom sina uppsatser bidrar till att utveckla vårt samhälle känns väldigt roligt och något vi är stolta över, säger Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

I år prisas examensarbeten från följande utbildningar:

  • Kandidatprogrammet i textilt management
  • Textil produktutveckling och entreprenörskap
  • Barnmorskeutbildning

Hör några av stipendiaterna berätta om sina arbeten:

 

Stipendier för examensarbeten 2022

Andrea Sjögren, Elin Salenius, Julia Olofsson

Titel: Kritik mot modeföretag – En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag

Uppsatsen är skriven inom ramen för Kandidatprogrammet i textilt management år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen "Kritik mot modeföretag – En studie om hur negativ kritik på sociala medier påverkar konsumenters inställning till modeföretag" undersöker förtjänstfullt social media och etiska förhållningssätt, två kunskapsområden som modebranschens aktörer ständigt måste förhålla sig till. Genom en kvalitativ analys av konsumentintervjuer och konsumenters kommentarer i social media identifierar författarna hur konsumenter resonerar och agerar när de har tagit del av kritiska inlägg.

Uppsatsen bidrar således med en ökad förståelse för konsumenters inställning till etiska diskurser inom modebranschen och hur modeföretag kan agera för att bemöta kritik i social media.   

Molly Hammersberg, Victoria Salmi

Titel: Metaverse som ett möjligt alternativ för att minska returer av inköpta modevaror online

Uppsatsen är skriven inom ramen för Textil produktutveckling och entreprenörskap år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Denna mycket väl genomförda uppsats tar med oss in i en digital framtid med virtuella provrum och avatarer för att undersöka hur den nya tekniken kan minska det stora problemet med returer pga passformsproblem, ett problem som både påverkar transporter och resurser i hela värdekedjan.

Uppsatsen bidrar med ett nytt perspektiv och har en framåtlutande ansats.

 

Alexandra Stjärneblad och Gemma Turley Eliasson

Titel: Vattenförlossning Barnmorskans upplevelse av att bistå vid vattenförlossning

Uppsatsen är skriven inom ramen för Barnmorskeutbildning år 2022. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen belyser en angelägen fråga inom barnmorskans ansvarsområde eftersom födande allt mer efterfrågar andra förlossningssätt än de som traditionellt erbjuds vid sjukhusförlossning. Vattenförlossning är ett sådant alternativ som ofta väcker debatt i samhället och vården. Barnmorskor önskar kunna möta denna efterfrågan för att i möjligaste mån stödja den födande i sina önskemål.

Resultatet visar att barnmorskor upplever att vattenförlossning bidrar till att främja och bevara det fysiologiska förlossningsförloppet, skydda de födande från interventioner och att det tillåter barnmorskan att arbeta på ett barnmorskesätt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan förlossningssättet bidra till en mjukare förlossning och mer positiv förlossningsupplevelse för de födande, som på sikt bidra till hälsa. Uppsatsen lyfter genom sitt fokus på vattenförlossning en angelägen fråga som kan bidra till en utveckling av vårdandet av födande kvinnor.