Viktigt samarbete mellan akademi och näringsliv i utbildningarna

Ämnet har blivit aktuellt efter en granskning av praktikanters ställning i modebranschens gjord av SVT-programmet Uppdrag granskning. I programmet står Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, som exempel på ett lärosäte med studenter i praktik i modebranschen.

I samband med att programmet är aktuellt vill högskolan understryka hur viktigt det är att samarbeta och samverka med näringslivet i våra utbildningar. Detta framför allt för att säkerställa att studenterna har rätt kunskaper och nätverk för att vara attraktiva i arbetslivet efter studierna.

– Men, understryker Tobias Richards, alla parterna vinner på det en god kontakt mellan näringslivet och högskolan. Som sagt är den viktig för oss för att säkerställa att våra utbildningar ger kunskaper som är relevanta för studenterna, så att de kan träna på att omsätta sina kunskaper rent praktiskt. Det är också viktigt för företagen som dels kan knyta kontakter med framtidens kompetens, dels får möjligheten att vara föremål för det som kursmålen kräver vilket kan vara en genomlysning av organisationen eller en produkt, förklarar han vidare.

Moment som praktik eller fältstudier finns i de flesta av högskolans utbildningar. För vissa ligger de dock utanför programmet som valbara fristående kurser.

– Det beror på att det inte funnits utrymme i programmet för en praktikperiod, vi vill ändå erbjuda den här möjligheten för studenterna, förklarar Tobias Richards.

Uppföljning under praktiken

För att säkerställa att praktiken innefattar analysarbete och reflektion skriver studenterna rapporter och deltar i seminarier. För att kommunicera högskolans förväntningar på student och företag (t.ex. att studenten ska ges möjlighet att skriva en eller flera rapporter) används kursbeskrivningar och en utvecklad mall för avtal mellan högskolan och företag.

– Detta är något som företagen är medvetna om och generellt sett ställer sig väldigt positiva till, avslutar Tobias Richards.