Förändringar i databasutbudet 2023

Nya databaser

Förändringar i befintliga databaser

  • Oxford Scholarship Online, samlingarna Palliative care, Public Health och Social Work har avslutats

Avslutade databaser

  • IOS Press har avslutats på grund av låg användning
  • OECD iLibrary har avslutats på grund av låg användning
  • ProQuest One Business avslutas på grund av överlappning av andra databaser

Läs mer om förändringarna i databasutbudet på sidan Databaser 2023.

Har du synpunkter på förändringarna i databasutbudet? Kontakta Martin Borg på biblioteket.