Över 100 idéer för att minska elförbrukningen

Efter ett direktiv från regeringen att alla statliga myndigheter skulle se över sin energiförbrukning uppmanade högskolan medarbetarna att tänka till och lämna in förslag på hur vi kan minska elförbrukningen. Det genererade alla de förslag som nu gås igenom.

– Vi följer regelbundet upp elförbrukningen i de olika byggnaderna och på anställdwebben går det att se hur elförbrukningen ser ut månadsvis sedan i höstas. Även fastighetsägarna gör vad de kan. Akademiska Hus gör tester med värme, kyla och ventilation och Kanico undersöker vilka effekttoppar som kan kapas och på Sagagatan har justeringar med ljus gjorts, berättar Patrik Andersson, fastighetsutvecklare på högskolan.

En översyn görs nu bland annat på vad som kan bytas ut och investeras i på sikt. När det till exempel gäller att byta ut armaturer där det inte går att använda LED-lampor behöver fastighetsägarna göra en investering i nya armaturer. Inom kort kommer en ny lag om att den gamla sortens lysrör inte får tillverkas.

Maria Vesterlund, administratör för högskolans miljöledningssystem, berättar:

– En del tips på minskad elförbrukning har vi kunnat ta tag i direkt, som att med hjälp av elektriker ändra inställningar och optimera elförbrukningen utan att det blir materialkostnader. Den forskning som bedrivs på högskolan kräver investeringar i maskiner och i labben används mycket el. Desto viktigare då att vi sparar el på alla andra ställen där det är möjligt.

– Genom insamlingen av idéer och information om elförbrukningen har vi alla fått tänka till och har kanske ändrat vårt beteende till kring hur vi kan spara el i stort och smått, som exempelvis att inför julen inte ha advents- och julbelysning tänd efter kontorstid, säger hon.

Förslagen har sorterats och följs upp utifrån om de går att genomföra eller inte. Här är ett axplock av inkomna förslag som redan har genomförts:

 • Sänka watt i vissa salar från 100 till 80 procent.
 • LED i julbelysning samt på andra ställen där det varit möjligt att byta.
 • Se över belysningen i de allmänna utrymmena och hur mycket belysning som är lämplig, samt optimera denna.
 • Installera rörelsedetektorer som släcker belysningen i vävlabbet och sysalen.
 • Sätta upp sensorer på alla toaletter i Sandgärdet.
 • Tidsinställ projektor till 8 timmar. Läraren kan även stänga av själv om inte projektorn används i 8 timmar (Undantag: Racketarna i de allra största salarna måste stå på annars kan det bli systemfel, samt att det tar 30 min att starta upp dem).

Tips bland förslagen på vad du kan göra på din avdelning för att minska elförbrukningen:

 • Sisten ut släcker ljuset i pausrummet och personalpentryt där det inte finns sensorer.
 • Låt inte ljuset stå på när du inte är inne på ditt kontor.
 • Använd samma kaffemugg hela dagen, så kan diskmaskinen köras mer sällan.
 • Kör inte halvfulla diskmaskiner.
 • Tänk över om det behövs ett separat frysskåp på avdelningen eller om det kan stängas av.
 • Stäng av datorn när du går hem för dagen.
 • Dra ner dragskåp i labben, så att de är stängda när de inte används.

– Som en medarbetare så klokt skrev i sitt energisparförslag: ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”, avslutar Maria Vesterlund.

Läs mer

Följ hur elförbrukningen ser ut månad för månad på webbsidan Energibesparing vid högskolan

Av de idéer som kom in var hälften snarlika, vilket gör att ett 50-tal idéer kvarstår. De medarbetare som lämnat kontaktuppgifter tillsammans med sina tips har fått återkoppling.

Välkommen att kontakta Campus och hållbarhet via mejl om du har några frågor eller ytterligare idéer: campusservice@hb.se