Unikt samarbete mellan staden, näringslivet och högskolan tar ny fart efter rapport

Rapporten belyser bland annat den starka utveckling högskolan haft, framför allt de senaste tio åren. Den understryker att det finns flera styrkeområden inom utbildning, forskning och samverkan som sätter Borås på kartan. Men den lyfter också svårigheter som exempelvis att få inflyttade studenter att bo kvar i staden efter studierna.

Det går att växla upp

– Rapporten pekar på olika styrkeområden som vi har i Borås, inte minst det mycket goda samarbete vi har mellan staden, högskolan och näringslivet. Men här finns också delar som vi kan växla upp, till exempel måste vi jobba mer med att få fler av de studenter som flyttar hit att vilja stanna kvar efter studierna för att arbeta och leva i Borås, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Borås Stad.

Rapporten visar att det finns ett unikt arbetssätt, kultur och tankesätt i Borås som främjar tillväxt och innovation.

– Högskolan har en stor betydelse, inte bara för regionens utveckling utan även för stadens tillväxt. Att vi tre parter än en gång visar på god samverkan och tillsammans tar fram en rapport som påvisar detta känns som en viktig dokumentation. Det ger oss en tydlig bild på utvecklingsområden att fokusera på för att skapa en än bättre stad att bo, leva, verka samt studera i, säger Niklas Hedin, VD för Centiro samt ordförande för Borås Näringsliv.

Ny fart i samarbetet

Rapporten är uppdelad i fyra delar, två kvantitativa och två kvalitativa för att på bästa sätt visa högskolans betydelse för regionen. Den visar bland annat att högskolan levererar rätt utbildningar och att de som har slutfört en utbildning vid Högskolan i Borås etablerar sig väl på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att högskolan har en viktig roll att höja kunskapsnivån i regionen.

– Den bekräftar att högskolan är en stark tillväxtmotor för Boråsregionen, vilket är väldigt roligt. Rapporten belyser också vårt unika styrkeområde inom textil och mode och vilken potential det finns för att växa där och bli ännu starkare. Nu hoppas jag att vi ytterligare kan stärka och utveckla vårt redan välfungerande samarbete, avslutar Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Rapporten kommer att följas upp regelbundet i framtiden.