Biblioteksledare från hela landet lockas till läsning hos Bibliotekshögskolan

– Intresset för kursen har varit så stort att vi nog hade kunnat köra en kursomgång till direkt. Detta vittnar om ett betydande intresse för frågor som rör läsfrämjande inom samtliga kommuner och regioner i landet, säger Julia Pennlert, kursansvarig på Bibliotekshögskolan.

Strategier och ledarskap för läsfrämjande

Kursen handlar om att utveckla strategiska förhållningsätt i det läsfrämjande arbetet med inriktning mot barn och unga kopplat till aktuell forskning, metoder och arbetssätt, men kursen handlar också om chefsrollen och den strategiskt viktiga funktionen som chefen har i det långsiktiga arbetet.

Vad tror du att kursen kan tillföra chefer inom biblioteksvärlden i Sverige?
– Jag hoppas och tror att kursen synliggör betydelsen av det läsfrämjande arbetet men också gör det möjligt för de chefer som deltar att dela med sig av erfarenheter och kunskaper med andra deltagare, chefer som kanske befinner sig i andra delar av Sverige, skapa möjlighet till nätverkande, säger Julia Pennlert.

Kan det bli aktuellt att arrangera kursen igen då den var så populär?
– Ja det är faktiskt under diskussion – och vi undersöker i detta nu möjligheten att faktiskt genomföra kursen på nytt under nästa höst.

På uppdrag av Kulturrådet

Kursen är en del av Läsfrämjandelyftet som är ett regeringsuppdrag som Kulturrådet fått som ska ske under åren 2021–2023. Syftet är att bidra till en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, bland annat. Kulturrådet gick ut med en förfrågan till samtliga sex lärosäten i Sverige som bedriver forskning och utbildningar inom bibliotek- och informationsvetenskap och så landade det på Bibliotekshögskolan att anordna.

– Vi har planerat att hålla fast vid just den tråd om samverkan och samarbete som Kulturrådet också lyfte med sin förfrågan. Deltagarna på kursen kommer därför att möta forskare från flera lärosäten i Sverige, vilket också visar den samarbetsvilja som finns bland forskningen inom bibliotek- och informationsvetenskap i Sverige – det är vi mycket glada för! Avslutar Julia Pennlert.

Läs mer

Kurs för chefer och biblioteksledare: Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek

Kulturrådets uppdrag om Läsfrämjande