FoUS-seminarium: Den lokala demokratins tjänare – om den kommunala tjänstemannarollen i förändring

Vicki Johanssons forskning är främst inriktad mot granskning av offentliga verksamheter, professioner och implementering.

På seminariet kommer hon att prata om sin forskning om förändrade värdemönster bland högre kommunala tjänstemän sedan 1980-talet och på temat ”Har tjänstemännens funktion som den lokala demokratins tjänare förstärkts eller försvagats?”

Läs mer och anmäl dig senast 24 september