Internationellt kunskapsutbyte viktigt för textilindustrin

I maj blev det äntligen dags för personal från Textilhögskolan att resa till Tiangong University för att stärka samarbetet ytterligare. Under den sju dagar långa vistelsen besöktes fyra städer där högskolans personal bland annat fick möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med sina kinesiska kollegor, besöka textilfabriker samt diskutera potentiella forskningsprojekt och gemensamma utbildningsinitiativ.

Li Guo, universitetslektor inom området textilteknologi, är en av Textilhögskolans projektledare för utbytet. Hon anser att utbytet är viktigt av flera anledningar:

– Utöver det kulturella utbytet som skapar möjligheter för forskningssamarbete och professionell utveckling så ger det också en djupare förståelse för olika utbildningssystem, vilket är avgörande för att förbereda studenterna till att bli globala och yrkesverksamma medborgare.

Genom att fortsätta stärka banden mellan Textilhögskolan och Tiangong University öppnar sig spännande möjligheter för framtida samarbeten inom utbildning, forskning och innovation. Detta samarbete kommer att vara en viktig katalysator för utvecklingen av textilindustrin och främja internationellt kunskapsutbyte inom området, avslutar Li.

2018 tecknade Högskolan i Borås ett betydelsefullt samarbetsavtal med Tiangong University, vilket markerade början på ett spännande partnerskap inom ramen för ICM-programmet. Avtalet syftar till att erbjuda både studenter och personal en möjlighet till utbyte utanför Europa, med målet att främja kulturell förståelse och ömsesidig kunskapsutveckling.