Översyn för att främja biologisk mångfald på campus

Från yta till yta utomhus gick representanter för fastighetsägarna, högskolan och studentkåren och med sig hade de Borås Stads kommunbiolog för att få goda råd.

Bland förslagen som kom upp var att anlägga ett fågelbad på Balders innergård, trädgårdsland där restaurangen kan hämta örter och plantera växter där humlor och bin kan hämta föda och bärbuskar. På baksidan av Sandgärdet vid parkeringen konstaterade gruppen att ett försök att få upp olika slags växter fungerat efter att man magrat ut jorden, fibbla, klöver och tusensköna tittar upp där nu. I den skuggiga ytan på baksidan av Sandgärdet är det just nu dåligt ställt med variation i växtligheten. Även här gav kommunbiologen tips om att gräva djupare växtbädd och sätta olika slags buskar. Här finns också redan olika fågelarter, till exempel tornseglare som skulle kunna gynnas om man sätter upp specialholkar åt dem. För Textile Fashion Center på Simonsland fanns bland annat förslag på örtträdgård på takterrassen och nere vid ån att man vårdar almarna.

Med på campusvandringen gick Borås Stads kommunbiolog Lars Gerre, Christian Olsson och Therese Persson, Akademiska Hus, Hanna Lassing, Kanico, Charlott Sundén, Patrik Andersson och Maria Westerlund från Campus och hållbarhet samt Betty Nydahl, Studentkåren i Borås.

Efter sommaren väntar en uppföljning av campusvandringen.