Second hand – en komplex bransch med utmaningar

ReTuna, belägen strax utanför Eskilstuna centrum, har blivit en förebild för hållbar konsumtion genom sitt unika koncept där butikerna endast säljer donerade varor. Mellan 2015 och 2021 genomförde Lars Hedegård observationer och intervjuer för att få en förståelse för hur begagnade varor går från att vara något som konsumenter vill bli av med till attraktiva second-handprodukter på butikshyllorna.

Avhandlingen visar hur second-handbutikers arbete med begagnade varor kan ses som en process med fyra sammanvävda delar. Butikerna väljer först ut vilka föremål som ska säljas, baserat på deras kvalitet och efterfrågan. Därefter rengörs, repareras och i vissa fall redesignas varorna för att återställa deras funktioner eller ge dem en ny estetik/ny funktion. Prissättning är också en viktig del av processen, där föremålen får ett värde baserat på deras skick och marknadstrender. Till sist marknadsförs föremålen för att attrahera potentiella kunder och skapa en unik upplevelse. Processens fyra delar går in i och påverkar varandra vilket skapar en utmanande process att hantera.

Donerade föremål är ofta unika och kräver individuell hantering, vilket är tids- och resurskrävande. Det kan dessutom vara svårt att få plats med alla begagnade föremål som lämnas in. Samtidigt finns ett behov av specialistkunskaper för att kunna reparera och redesigna föremålen till attraktiva second-handprodukter. Personalen i butikerna har olika bakgrund och kompetenser, vilket i sin tur kan leda till meningsskiljaktigheter kring hur vissa föremål bör hanteras. Personalens anställningar i butikerna är många gånger tillfälliga och tidsbegränsade.

– En intressant iakttagelse från mitt arbete är att second-handbutiker skapar olika versioner av second-handhandeln genom att framhäva olika aspekter. Vissa butiker fokuserar på miljövänlighet och socialt ansvar, medan andra betonar kreativa upplevelser eller positionerar sig som unika attraktioner. Ibland krockar versionerna vilket skapar komplexitet samtidigt som personalen behöver vara skicklig på marknadsföring och estetiskt uttryck för att kunna kommunicera butikens specifika karaktär, säger Lars Hedegård.

Återbruk och hållbar handel

Avhandlingens resultat har betydelse för samhällets strävan mot en mer hållbar handel och konsumtion. Genom en ökad förståelse för second-handhandelns komplexitet gör avhandlingen det möjligt att utveckla det viktiga arbete som second-handbutiker utför i relation till innovativt återbruk och cirkulär ekonomi.

– Min forskning ger en djupare inblick i arbetet bakom våra second-handbutiker. Den belyser de utmaningar och praktiker som påverkar branschen och kan hjälpa oss att forma en mer hållbar och medveten konsumtionskultur. Genom att erkänna och diskutera dessa aspekter kan vi fortsätta att främja innovativa lösningar inom återbruk och bidra till en mer hållbar framtid, avslutar Lars Hedegård.

Läs avhandlingen: Performing second-hand retail: organizing the material re-circulation of goods 

Huvudhandledare: Docent Eva Gustafsson, Högskolan i Borås
Bihandledare: Professor Christian Fuentes, Lunds universitet
Bihandledare: Universitetslektor Olga Chkanikova, Högskolan i Borås

Avhandlingen försvarades 9 juni 2023 vid Högskolan i Borås.

Läs mer om forskningen inom Textil- och mode.