Workshop satte fokus på utmaningar med internationella klassrumsmiljöer

Becky Bergman, lektor vid Chalmers tekniska högskola, och Lucie Weissova, internationell samordnare vid Högskolan i Jönköping, höll i workshopen och delade sin kunskap och erfarenhet kring interkulturell kommunikation och internationalisering på hemmaplan med deltagarna.

–För att undervisa i en internationell klassrumsmiljö är språk och kommunikation ofta de största utmaningarna, säger Becky Bergman. Det handlar inte bara om att behärska språket, utan även att kunna tolka de underliggande budskapen som kan döljas bakom till exempel om vad en 'bra' rapport är. Men en ännu större utmaning kan faktiskt vara olika bakgrundskunskaper när man börjar en kurs, till exempel olika teoretiska ingångar eller programmeringskompetens. Min forskning har visat att detta kan vara mer problematiskt än kommunikationen.

Högskolans lärare fick konkreta exempel på undervisningsaktiviteter och strategier för att skapa ett mer integrerat klassrum.

–Vi pratade mycket om att försöka vara proaktiva i stället för reaktiva. Ett exempel är att i början av kursen ta reda på studenternas nivå och tidigare erfarenheter genom att skicka ut en enkät eller ställa frågor med hjälp av verktyg som Mentimeter, säger Becky Bergman

Andra exempel handlade om att dela med sig av bra rapporter för att tydliggöra förväntningarna i kursen. Eller att medvetet skapa studentgrupper med olika bakgrund och färdigheter för att dra nytta av mångfalden och ge möjlighet för dem att lära känna varandra från början.

Becky Bergman förklarar:

–När man arbetar med kulturell mångfald och inkludering vill man kunna dra nytta av vad studenterna kan bidra med. Om man får reda på detta tidigt i kursen kan man dela det med alla studenter. Genom att skapa studentgrupper med olika bakgrund och färdigheter kan intressanta samtal uppstå om olika ämnen, inte bara kursrelaterade.

Läs mer om Projekt internationalisering på hemmaplan.