Evenemangen ENTER, ELEVATE och EXIT blir högskoleövergripande

I början av maj började Tobias Minin som eventkoordinator och han är redan i gång med att planera för framtiden för ENTER, ELEVATE och EXIT med start i höst.

– Det har sedan tidigare funnits önskemål att samordna olika event för studenterna och nu finns det ett uppdrag att samla dem. Vi vill ge alla studenter samma förutsättningar och ge dem något de förtjänar, säger Tobias Minin entusiastiskt.

Vill ge studenterna ett varmt välkomnande

Han berättar i stora drag hur han tänker sig det hela från och med i höst. ENTER ska ge nya studenter ett varmt välkomnade till vår högskola och en bra känsla av hur det är att vara student hos oss. ELEVATE blir ett event mitt i studietiden där vi vill inspirera studenter inom områden som inte tas upp i utbildningen, till exempel information om utbytesstudier, vidarestudier och hur man nätverkar. Arbetsmarknadsmässan STARK som tidigare arrangerats på våren har flyttats till hösten och samordnas med ELEVATE.

– Att flytta STARK till höstterminen passar bra, då kan studenterna i årskurs 2 knyta kontakter för examensarbeten som de genomför under vårterminen därpå och de i årskurs 3 kan göra det samma för att få jobb.

EXIT är den festliga avslutningen för de studenter som är klara med sin utbildning. Idag hålls avslutningarna i olika form och på olika platser av de olika akademierna.

Tobias berättar dock att det gäller att skynda långsamt, med tanke på att tiden är knapp för att ställa om tidigare upplägg på akademierna för arrangemang för studenterna.

Målet är ett helhetskoncept

– Vi vill skapa ett helhetskoncept för alla firanden på hela högskolan, för ENTER, ELEVATE och EXIT – och för alumner. Fram till EXIT 2024 hoppas vi ha hunnit utforma ett sådant koncept. Drömmen är att få hela campus att leva upp och synas. Det skulle vara fantastiskt att på EXIT spärra av för biltrafiken på Akademiplatsen och dekorera hela campus och låta det leva upp med aktiviteter och fullt med studenter.

Fast först i pipeline ligger EXIT 23 den 2 juni för studenterna på Akademin för textil, teknik och ekonomi i den form detta har arrangerats sedan tidigare. Här är konceptet, förutom högtidligt firande för studenterna, även att hålla öppet för allmänheten som då kan ta del av examensarbeten i form av presentationer, utställningar, posters samt en modevisning. För att på kvällen även delta i en stor fest på innegården på Textile Fashion Center.

Läs mer

Tobias Minin har själv studerat på högskolan och tog examen inom textil produktutveckling och entreprenörskap 2021. Han har i några omgångar varit projektledare för EXIT.

Om att vara alumn