Förtydligande: Sjuksköterskor får examen i tid

Sjuksköterskeutbildning i Kliniskt träningscentrum

Planeringen för sjuksköterskestudenternas examinationer ser likadan ut som tidigare år: terminen pågår till 4 juni och senare delen av terminen består av två parallella kurser, kursen där de skriver examensarbete och kursen Slutexaminationer i omvårdnad. Uppsatserna granskas och opponeras på inom terminen. Planeringen är väl förankrad med studenterna via lärare och lärplattformen.

Denna planering har tidigare år fungerat väl och de nyutexaminerade sjuksköterskorna blir klara för att arbeta under sommaren förutsatt att alla moment är godkända.

Högskolan följer planeringen

Studenterna som förekommer i Borås Tidnings artikel har gjort färdigt sina uppsatser snabbare än de åtta veckor som finns avsatta för uppsatskursen och vill därför examineras tidigare. Men det går inte att tidigarelägga tiden för examinationerna – lärarna som examinerar är inte tillgängliga före de inplanerade tiderna.

– Högskolan beklagar naturligtvis att studenterna känner sig besvikna, men vi har inte beredskap att ändra planeringen utifrån det. Studenterna kommer att få sin examen i den tid som vi planerat för sedan tidigare, säger Kristina Nässén som är ansvarig för kursen i examensarbetet på sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås.