FoUS-seminarium: Välfärdsteknik i äldreomsorgens vardag

Collage med foto på Doris Lydahl

Välkommen till ett seminarium som handlar om användningen av välfärdsteknik i den kommunala äldreomsorgen utifrån ett medarbetarperspektiv.

Doris Lydahl, universitetslektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, berättar om ett forskningsprojekt där hon intervjuat och observerat medarbetare i den kommunala äldreomsorgen.

Läs mer och anmäl dig