Kika in i automationslabbet – där människa möter maskin

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Företag som AP&T, Parker Hannifin, HD Wireless, IUC och Navet deltog, tillsammans med representanter från högskolan. Rektor Mats Tinnsten välkomnade besökarna och framhöll labbet som en forskningsmiljö för automationslösningar i samarbete med näringslivet.

Studenter från maskiningenjörsprogrammet inom automation och AI visade upp sina examensarbeten inom mekatronik. Besökarna fick också ta del av bemannade stationer med en miniatyrfabrik, demonstration av CASAT 4 samt en självkörande robot.

CASAT 4 är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Det är ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner. Verktyget används i bland annat tillverkning av mekaniska maskiner med många manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar