Rökfritt på Balders innergård

Rökare hänvisas i stället till följande ersättningsplatser:

  • Kungsgatan 14 – Balder, trapphus 4, utgång på plan 2 (under taket på hörnet)
  • Olovsholmsgatan 1 – Sandgärdet, utanför sidoentrén

Askkoppar finns utplacerade på behörigt avstånd från dörrarna på respektive plats.

Mer information om Balders innergård

Du kommer ut till Balders innergård via trapphus T2 på plan 3, trapphus T4 på plan 3 eller via Gröna matsalen när den är öppen. Det finns också en terrass som du når via trapphus T1 på plan 5.