Professor Jan Nolin har avlidit

Jan Nolin

I sin roll som professor i biblioteks- och informationsvetenskap, var han under många år en nyckelperson för högskolans utveckling, både inom sitt ämne och för lärosätet i stort.

Vår kollega och vän Jan Nolins bidrag till det akademiska samtalet var alltid positivt och bars av en intellektuell styrka som inte minst hämtades från hans bakgrund inom vetenskapsteorin. Hans bortgång är en kännbar och personlig förlust för många av oss.

Institutionen har ett minnesbord i lunchrummet i korridor C4, där en kondoleansbok finns för alla som vill lämna en tanke till Jans minne.